Herroeping

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf


Aan :

Apotheek Decloedt BVBA – www.dewebapotheker.be

St.- Niklaasstraat 42

9000 Gent


— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

…………………………………………………………………………………………………


— Naam /Namen consument(en)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


— Adres consument(en)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


— Datum

…………………………………………………………………………………………………


— Handtekening van consument(en)(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Copyright © 2024 dewebapotheker.be - uw Belgische online apotheek