Deze site maakt gebruik van cookies om de navigatie te vergemakkelijken.

Herroeping

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf


Aan :

Apotheek Decloedt BVBA - www.dewebapotheker.be

St.- Niklaasstraat 42

9000 Gent

 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………..

 

 

 — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

— Naam /Namen consument(en)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

— Adres consument(en)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………...

 

— Datum

 

…………………………………………………………………………………………………

 

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)